1
2
3

Lični podaci

Dalje

Podaci o kupovini

Dodaj još

Molimo vas pošaljite fotografiju ili sken računa i garantnog lista za kupljene Beko proizvode. Da bi poslati materijal bio prihvaćen, molimo vas da se na fotografiji jasno i precizno vidi broj računa, datum kupovine i broj garantnog lista.

Dozvoljeni formati su: jpg, png, gif i pdf

Dalje

Podaci o kupovini

Pošalji

*Svi navedeni podaci neophodni su radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotrebe, te neće biti prosleđeni trećim licima. Registracijom na ovom portalu saglasni ste sa pravilima učešća u akciji i dajete pristanak na obradu podataka o ličnosti u skladu sa navedenim obaveštenjem.

Akcija se odnosi na kupovinu od 15.5. do 15.6.2018.