Beko

Tražili ste pomoć u kuhinji a dobili ste i vredan poklon!
Ove jeseni, uz kupovinu svake Beko sudomašine – da, baš svake - na poklon
dobijate mali kućni aparat iz naše INOX linije.


PRAVILA UČEŠĆA U AKCIJI

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd (ul.Trešnjinog cveta br. 1, Novi Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842; u daljem tekstu: „Beko“) u cilju promocije mašina za pranje posuđa, poklanja mali kućni aparat iz Beko asortimana svim kupcima bilo kojeg modela Bekosudomašine u promotivnom periodu navedenom u ovim Pravilima.

1. Ko može da bude nagrađen Beko malim kućnim aparatom

Poklon Beko mali kućni aparat sledi svakom kupcu Beko mašine za pranje posuđa,koji je proizvodkupio u periodu od 10.11.2017. do 10.12.2017. a koji:

 1. ima navršenih 18 godina života;
 2. ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 3. poseduje fiskalni račun o kupljenom proizvodu i garantni list;
 4. uredno registruje kupovinu Beko proizvoda na sajtu www.bekopoklon.rs, odeljak „Registracija“;

2. Koji su preduslovi za registraciju kupovine radi dobijanja poklona:

Kupac mora posedovati dokaz o kupovini proizvoda, odnosno fiskalni račun kao i garantni list koji prati proizvod, a koji su jasno vidljivi, čitljivi, neoštećeni i sadrže sve neophodne elemente propisane zakonom.

U slučaju sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini proizvoda (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac proizvoda, kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću), kupac proizvoda gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja Beko malog kućnog aparata, a u slučaju da do registracije dođe, kupac će biti diskvalifikovan, čime gubi pravo na nagradu i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

3. Period trajanja akcije:

Beko nagrađuje poklonom kupce Beko mašina za pranje posuđa kupljenih u periodu od 10.11.2017. do 10.12.2017. godine.

Fiskalni račun kupca mora biti datiran na datum koji odgovara periodu trajanja akcije.

Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, poklone, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.beko-sr.com ili mikrosajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim, bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

4. Obavezno registrovanje kupaca

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje Beko malog kućnog aparata, kupac Beko proizvoda je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs najkasnije do 20.12.2017. godine.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke/dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, matični broj, adresa, kontakt telefon, email);
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog proizvoda;
 • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani garantni list;
 • podaci o kupovini (mesto kupovine - adresa i naziv prodavnice; naziv proizvoda; datum kupovine). U slučaju da je proizvod kupljen u online prodavnici, kupac treba da upiše naziv e-trgovca u previđeno polje.

Fotografija odnosno skenirani fiskalni račun i fotografija odnosno skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem fiskalnog računa / garantnog lista i datumom kupovine, u suprotnom se neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu, kao i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), slanjem na registrovanu e-mail adresu kupca, teda radnjama prethodno navedene sadržine podaci o kupcu neće doći u posed trećih lica niti biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila.

Kupac mora pružiti sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo kompletna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom.

Kupac koji je kupio Beko proizvod ali se nije pravilno i uredno registrovao, gubi pravo na nagradni Beko mali kućni aparat.

Kupac koji se registrovao nakon proteka roka određenog za registraciju, gubi pravo na nagradni Beko mali kućni aparat.

5. Poklon - Beko mali kućni aparat

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima učešća (koji se uredno registrovao u predviđenom periodu nakon kupovine Beko mašine za pranje posuđa), ostvaruje pravo da dobije na poklon Beko mali kućni aparat i to:

 • za kupljenu Beko mašinu za pranje posuđa sa 4 i 5 programa, kupac će dobiti Bekoinox seckalicu CHG 7402 X
 • za kupljenu Beko mašinu za pranje posuđa sa 6 programa, kupac će dobiti Bekoinoxketler WKM 7222I
 • za kupljenu Beko mašinu za pranje posuđa sa 8 i 9 programa, kupac će dobiti Bekoinox ručni blender HBS 7750 X

Kupac će dobiti svoj Beko mali kućni aparat na kućnu adresu navedenu pri registraciji, nakon završetka akcije i perioda u kom je dozvoljena registracija kupovine, odnosno nakon 20.12.2017. godine.

U slučaju da poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati sa ponovnim kontaktiranjem kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u telefonski kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklon malog kućnog aparata na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme svoj poklon mali kućni aparat u Beko prostorijama, na adresi u ul. Trešnjinog Cveta br. 1 u Beogradu, u roku od 30 dana, od trenutka kada je pošiljka vraćena o čemu će biti obavešten putem e-maila. Nakon proteka ovog roka, smatraće se da kupac nije prihvatio poklon i ne može zahtevati da mu se isti dostavi i/ili preda.

6.Dodatne informacije

Za sva pitanja i nedoumice, kupci i/ili registrovani korisnici mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 011/404 30 50 svakog radnog dana između 10 i 16 časova, ili pisati na e-mail adresu: info@bekopoklon.rs.